Jak zapewnić długą żywotność skrzyni biegów?

  • Przede wszystkim należy zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu, w której zawarte są podstawowe zasady użytkowania automatycznej skrzyni biegów.
  • Dla przykładu, częstym błędem popełnianym przez niedoświadczonych kierowców jest zmiana położenia dźwigni zmiany biegów podczas postoju na pozycję N (neutralną) lup P (parkingową). Takie postępowanie wydatnie skraca trwałość tarcz sprzęgłowych.
  • Niedopuszczalna jest również zmiana przełożenia w pozycję N podczas ruchu pojazdu. Powoduje to gwałtowny spadek ciśnienia smarowania i grozi poważną awarią skrzyni biegów.
  • Należy unikać przegrzewania silnika np. na skutek zbyt dynamicznej jazdy lub nadmiernego obciążenia pojazdu, gdyż podwyższenie temperatury silnika idzie w parze ze zwiększeniem temperatury skrzyni biegów i niekorzystnie wpływa na właściwości cierne układu.
  • Nie można zapominać o wymianie olejów przekładniowych i filtrów oleju w regularnych, zalecanych przez producenta interwałach. My radzimy naszym klientom wymianę oleju w silniku raz na rok lub co 10 tys. km.

Pamiętaj kierowco, regularne przeglądy całego samochodu, a zwłaszcza automatycznej skrzyni biegów, zapobiegną wielu usterkom i awariom!